Am Anfang war die Feder
https://am-anfang-war-die-feder.phpbb8.de/

Afoch mo so
https://am-anfang-war-die-feder.phpbb8.de/viewtopic.php?f=134&t=2717
Seite 1 von 1

Autor: Jedra [ 19. Apr 2017, 13:05 ]
Betreff des Beitrags: Afoch mo so

2015_Eins

Den honn ech gor net heern wulln,
wal a net mei Krognweite ers,
doch dozu hots net kumm sulln,
ofangs docht ich, wosn Gschers.

Nür erjendwann, do erres bassiert,
ussem Äther erres river gspealt,
un afoch mo so honn ech hinkiehrt,
uns hot sech mer ins Herz pfäahlt.

Seit derrem Liad ers mer klor worn,
ach wenn mer wer gor net daugt,
sei Werk ka sich trutzderm rebohrn,
ach wenn ma net om Schöpfer saugt.

Autor: Jedra [ 19. Apr 2017, 13:06 ]
Betreff des Beitrags: Re: Afoch mo so

2015_Zwei

Dräwern homma domols noch gschippert,
ün do hot käner uffs Bier so gscheallt,
hommd Klamutte ach hinner her glibbert,
ferd Sei hommers gern jedsmol bstaellt.

Beim erschte mol dot ichs afoch mo so,
sperer brucht mäch käner zü froje,
un Ubba wor därsweje ach froh,
kunn hä doch net so ruff stoje.

Kloar ers des scho so long her,
doch kimmt ma manchmol des Sinne,
fer ob orra net gits kaane Gwähr,
stut gütt hin ün werra ze spinne.

Autor: Jedra [ 19. Apr 2017, 13:07 ]
Betreff des Beitrags: Re: Afoch mo so

2015_Drei

Do ärrjern sich de Gütmänsche,
zankstierlich grien un blo,
iawer annere Gütmänsche,
ün des afoch mo so.

A Rächt homm se do gornaut,
nür git dos net ees Hirn,
ün wemma ehrn wos ferhaut,
da wimmern se mit da Stirn.

Nür de Selbstvasorrja,
wenn se audendisch sann,
diafe Asyl verdorrja,
wenn se aan Gründ mo hann.

Olle annere sann derweil,
Gütmänsche hie un do,
ün wenn sie picke wie aan Pfeil,
do dünn ses afoch mo so.

Autor: Jedra [ 19. Apr 2017, 13:08 ]
Betreff des Beitrags: Re: Afoch mo so

2016_Vier

Ach scho wirrer son Gschers,
muss i ma des werkli so o durn,
se san do wirrer nur bers,
s ka do werkli kaner spurn.

Iwerm Homach honn ses gspealt,
un biawam Kriazl geschwind aaf zuagn,
s ers als wern se wirrer mo wiald,
wal sech wos freamdes hot zu troagn.

So gehn ech afoch mo so do furt,
un losse se spiatzaln, gis eh de Nööcht,
din, wos weall i da scho bränge durt,
ech honn net do, wos se hättn brööcht.

Autor: Jedra [ 19. Apr 2017, 13:19 ]
Betreff des Beitrags: Re: Afoch mo so

2017_Fünf

Zippsche iawam Homach,
uff da letztn Zäng,
hött sich iawagäwe,
smocht geplättschert peng.

Äch wor derweil zügeje,
ün honn afoch mo so,
ver de Fiass geleje,
se wor dobie ned froh.

Do kummt da Fliss no amo,
ün mer direkt uffs Hoor,
gsäe hött es kano,
doch mer des Herz gfror.

Seite 1 von 1Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
phpBB Forum Software